KONTAKTY

Slovak Nature Trade s.r.o.
Nemcovej 6
04001 KOŠICE
tel: +421917854317
napíšte nám
IČO: 47913762
IČ SK: SK2024140239

TOVAR V AKCII

naša cena 2,50 EUR
naša cena 6,50 EUR
naša cena 2,50 EUR

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predávajúceho:SlovakNatureTrade s.r.o.Nemcovej 6,Košice- sever 040 01 SR IČO: 47913762, Zapísaný v živnostenskom registri vedenom na: Okresný úrad Košice - Číslo živnostenského registra: 36322/V (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1965 Zb. ("ďalej len občiansky zákonník") a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.bio-oleje.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

 

1. Objednávky pre súkromné osoby


Objednávku  tovaru je možné realizovať pomocou internetového obchodu, e-mailom alebo telefonicky na 0917 854 317 (aj sms).

 

2. Objednávky pre firmy


V prípade, ak požadujete daňový doklad vystavený na firmu musí mať Vaša objednávka písomný tvar, musí obsahovať celý obchodný názov firmy, presnú adresu firmy, IČO, DIČ a meno objednávateľa.

 

3. Termín dodania objednaného tovaru


Všetky naše zásielky sú doručované Slovenskou poštou 1 triedou. Ak je hodnota objednaného tovaru väčšia ako 150€ zásielka je poistená. Ak je objednaný tovar skladom v Slovenskej Republike, doba jeho dodania sa obvykle pohybuje od 24 - 72 hodín. Ak je potrebné tovar objednať u výrobcu a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 3 - 10 pracovných dní. Ak tovar skladom nie je ani u výrobcu a teda je potrebné ho vyrobiť dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne. bio-oleje.sk si vzhľadom na vyťaženosť logistiky výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania majú iba informatívny charakter, teda nie sú záväzné a podliehajú osobitnému potvrdeniu objednávky.

 

4. Objednávky exkluzívneho (špeciálneho) - vyrábaného tovaru


Pri objednávaní exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného, prípadne upravovaného špeciálne podľa požiadaviek zákazníka môže byť kupujúcemu vystavená faktúra na 15% ( ako záloha ) z výslednej ceny objednávaného tovaru. Pokiaľ je už objednávka spracovaná a tovar vyrobený nie je možné od objednávky odstúpiť zo strany zákazníka. Pri odstúpení zákazníka od objednávky a vzájomnej dohode je záloha nevratná v prípade, ak už je tento tovar vyrobený.


5. Doprava tovaru


Dopravu tovaru hradí kupujúci pri objednávke do 150€. Dopravné je zahrnuté v cene tovaru, je teda zdarma, avšak len pri objednávke nad 150€. V prípade objednania tovaru v nižšej celkovej hodnote ako 150€ účtujeme poštovné podľa nasledovnej tabuľky.

 

Hodnota tovaru:

 

5.1.Platba na dobierku:

 

Výška objednávky Suma poštovného vrátane dobierky a balného
0€ - 15€ 2,30€
15€ - 20€ 2,80€
20€ - 30€ 3,00€
30€ - 50€ 3,10€
50€ - 150€ 4,10€
>150€ poštovné zdarma

 

5.2.Platba vopred:


Výška objednávky Suma poštovného vrátane balného
0€ - 15€ 1,70€
15€ - 20€ 2,20€
20€ - 30€ poštovné zdarma
30€ - 50€ poštovné zdarma
50€ - 150€ poštovné zdarma
>150€ poštovné zdarma


V prípade, ak je pri popise tovaru uvedená cena vrátane dopravy, zákazník dopravu neplatí. Všetky naše zásielky sú doručované Slovenskou poštou: 1. triedou prípadne Expresným kuriérom. Ak je hodnota objednaného tovaru väčšia ako 150€ zásielka je poistená.

 

 

5.3. Doprava do zahraničia


Doprava do ČR:

 

< 50€ - 4,50€
> 50€ - 8,20€

Dobierka do ČR je spoplatnená sumou 1,85€


Doprava do štátov EU ( okrem ČR ) je nasledovná a je možná jedine pri platbe vopred na bankový účet, alebo PayPal účet.


< 50€ - 8,50€
> 50€ - 15,20€


6. Spôsoby platby za tovar


Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

A. platba v hotovosti pri prebratí tovaru

B. platba vopred - prevodom na účet

C. platba kartou pri nákupe - cez PayPal účet

D. dobierka

 

7. Technické parametre dodávaného tovaru


Technické parametre tovaru uvedené v informáciách v e-shope sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil - uvedenie novšieho produktu - série, prípadne, že ich zle uviedol už samotný výrobca tovaru.

 

 

8. Prevzatie tovaru


Objednaný tovar dodávame výlučne Slovenskou poštou. Tovar si pri preberaní riadne skontrolujte (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo). Každé poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý tovar doručil. Neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nemusia byť uznané z dôvodu absencie škodového protokolu. Nami expedované zásielky sú riadne zabalené a skontrolované.

 

9. Záruka 24 mesiacov


Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami. Na účely záručného listu slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predanom tovare.

 

10. Reklamácie


Reklamačný protokol - Stiahni tu


Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne, poslať Slovenskou poštou alebo doručiť kuriérskou službou resp. prepravnou spoločnosťou na našu adresu SlovakNatureTrade s.r.o. Nemcovej 6, Košice 040 01 (nepreberieme reklamovaný tovar zaslaný na dobierku !!! ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe , alebo jeho kópia.Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

 

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy - protokol - Stiahni tu


Ak je kupujúci fyzická osoba (Podľa zákona č.250/2007: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania) - objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a kópiou dokladu o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade výroby a dodávky špeciálneho tovaru podľa požiadaviek zákazníka. Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je dávkovaný objemovo alebo vážený váhovo.

 

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom živnostník, firma, organizácia / podnikateľ, ktorá pri objednávke uvádza svoje IČO, DIČ alebo IČ DPH sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť. To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná na adresu firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania ( napr. ochranný odev, pracovné pomôcky)

 

V prípade vrátenia tovaru odstúpením od kúpnej zmluvy fyzickej osoby bude kupujúcemu vrátená celková kúpna cena tovaru vrátane poštovného. V prípade nevyzdvihnutia tovaru dodaného na dobierku bude Vaša prípadná budúca objednávka riešená len pri platbe vopred na účet.

 

12. Možnosť alternatívného riešenia sporu


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu (ďalej iba „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ustanovení §1 ods. 4 zákona č.391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č.1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať uhradenie poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

 

13. Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ stránky www.bio-oleje.sk prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od zákazníkov nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. Zároveň zákazník súhlasí s občasným zaslaním e-mailovej informácie o novinkách alebo akciách uskutočňovaných portálom www.bio-oleje.sk. Tento súhlas zákazník potvrdzuje zaškrtnutím pola  "súhlas so zasielaním informácií emailom , ktorí sa nachádza pri uskutočňovanej objednávke. V prípade, že toto pole nezaškrtne informačné e-maily dostávať nebude.

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bio-oleje.sk nakladá  s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".


Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 28 pis. e.) a f.) vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.streetkolor.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 

14. Záverečné ustanovenia


Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bio-oleje.sk prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od zákazníkov nedá k nahliadnutiu tretím osobám a bude ich využívať výlučne pre svoje potreby, zároveň súhlasí s občasným zaslaním e-mailovej informácie o novinkách alebo akciách uskutočňovaných portálom bio-oleje.sk


Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.


Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.01.2017 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume


Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 do 31.12.2018

ZGJiYWY0